Ne bántsd a magyart!

Assza!

 

Ez a köszönés a mezopotámiai magyar lovas hadsereg Napköszöntője volt az ó-korban reggelente és ebből a szóból származik Asszíria ország neve.

"Mit törődnek a kommunisták azzal, hogy mi lesz az országgal holnap, vagy a jövő évben, vagy tíz év múlva? Ők csak saját magukkal törődnek, és mert tisztában vannak azzal, hogy uralkodásuk bármely pillanatban véget érhet, egyetlen gondjuk az, hogy miképpen használják ki a jelen perceit a legjobban és a leggazdaságosabban a maguk egyéni céljaira."
Gróf Wass Albert

"de vallom rendületlenül, hogy Ő az út s az élet

és maradok ez úton, míg csak élek

töretlen hittel ember és magyar."

Gróf Czegei Wass Albert részlet Hontalanság hitvallása című verséből

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szeptember 27.

-1533-ban ezen a napon született Báthory István erdélyi fejedelem, Lengyelország királya(† 1586)

-1709-ben ezen a napon halt meg Bottyán János (Vak Bottyán), Rákóczi tábornoka (* 1643 körül). Gyöngyösön, a Ferences templomban van eltemetve.

-1849-ben ezen a napon Klapka György tábornok aláírta a komáromi vár megadásáról szóló dokumentumot.

-1884-ben ezen a napon átadták a budapesti Operaházat.

-1920-ban a Magyar Királyi Honvéd Hadiakadémia (ma Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem) megkezdte működését.

-1940-ben Magyarországon megalakult az egységes Nyilaskeresztes Párt, Szálasi Ferenc vezetésével.

-1984-ben ezen a napon díszelőadással nyitották meg a felújított 100 éves budapesti Operaházat.

-2006-ban ezen a napon halt meg Fülöp Mihály kétszeres világbajnok tőrvívó (* 1936)

 

 

Szeptember 28. A hallássérültek (siketek) világnapja

-1213-ban ezen a napon összeesküvők (Péter ispán, Kacsics nembeli Simon, Simon) rátámadtak a pilisi erdőkben tartózkodó Gertrúd királynéra (II. András magyar király feleségére) és kíséretére. Meggyilkolták a királynét.

-1396-ban ezen a napon a nikápolyi csatában a Luxemburgi Zsigmond magyar király vezette lovagi hadsereg súlyos vereséget szenvedett I. Bajezid szultán hadától.

-1468-ban ezen a napon I. Mátyás magyar király Brassó városának árumegállító jogot adományozott.

-1526-ban ezen a napon török sereg először fosztotta ki Szeged városát.

-1630-ben ezen a napon Bethlen Istvánt erdélyi fejedelemmé választották.

-1830-ban ezen a napon V. Ferdinánd lett a magyar király.

-1848-ban ezen a napon a pesti hajóhídon felkoncolták Lamberg Ferenc Fülöp császári tábornagyot, aki a király képviseletében fel akarta oszlatni a magyar országgyűlést.

-1878-ben ezen a napon Tisza Kálmán miniszterelnök benyújtotta lemondását.

-1895-ben ezen a napon felavatták az Esztergomot és Párkányt összekötő Mária Valéria hidat a Dunán.

-1905-ben ezen a napon született Darányi József atléta († 1990)

-1946-ban ezen a napon a kommunista párt (MKP) III.kongresszusát tartotta az országházban,négy napig.

-1971-ben ezen a napon a Vatikán és a magyar kormány közötti megállapodás értelmében Mindszenty József hercegprímás amnesztiában részesült, és elhagyta Magyarországot.

-1986-ban ezen a napon üzembe helyezték a paksi atomerőmű harmadik blokkját.

-1990-ben ezen a napon halt meg Darányi József atléta (* 1905)

 

Szeptember 29.

-1848-ban ezen a napon a pákozdi csatában a magyar honvédsereg megállította Jellasics tábornagy, horvát bán császári hadseregét.

-1910-ben Bissén ezen a napon született Sértő Kálmán hungarista költő.(†Gyalu, 1941. 06. 15.)

-1932-ben ezen a napon Horthy Miklós kormányzó Gömbös Gyulát nevezte ki miniszterelnökké.

-1939-ben ezen a napon Hubay Kálmán a nyilaskeresztes párt elnöke bejelentette,hogy addig nem vesznek részt a képviselőház ülésein,amíg szabadon nem engedik Szálasi Ferencet és követelték,hogy vonják vissza azt a rendeletet,amely a köztisztviselőknek nem engedte meg a párttagságot.

-1988-ben ezen a napon Budapesten mintegy 3000 egyetemista és főiskolás tüntetett a bős- nagymarosi vízlépcső megépítése ellen.

-2007-ben ezen a napon halt meg Zsivótzky Gyula olimpiai bajnok kalapácsvető (* 1937)

 

Szeptember 30.

Helyi önkormányzatok napja Magyarországon 2000-től az Országgyűlés 57/2000. (VI.16.) határozata alapján, annak emlékére, hogy 1990-ben ezen a napon tartották az első önkormányzati választásokat.

A népmese napja Magyarországon (2005-től)

-1859-ben ezen a napon született Benedek Elek újságíró, író, meseíró († 1929)

-1863-ban ezen a napon a nagyszebeni csonka erdélyi országgyűlés törvénybe iktatta az októberi diplomát (Birodalmi Tanács: költségvetés, hadkötelezettség, kereskedelem, bank- és adóügyek, többi ügyeket tartományi gyűlések intézték, magyar kormányszékek visszaállítása), és a februári pátenst (az októberi diploma végrehatási okiratát).

-1867-ben ezen a napon Magyarország 60 millió forint kölcsönt vett fel Ausztriától.

-1934-ben ezen a napon született Földy László Európa-bajnok asztaliteniszező.

-1944-ben ezen a napon újra megjelent Budapesten az illegálisan kiadott "Szabad Nép" újság.

-1975-ben ezen a napon Bejrút partjainál – máig tisztázatlan körülmények között – lezuhant a Malév 240-es járata, fedélzetén 50 utassal és 10 főnyi személyzettel.

-1988-ban ezen a napon a Magyar Katolikus Püspöki Kar felkérte az Európai Parlamentet, hogy legközelebbi ülésén foglalkozzék a romániai "falurendezési" tervvel.

-1990-ben ezen a napon lezajlottak a II. világháború utáni első demokratikus önkormányzati választások Magyarországon. A részvételi arány a 40%-ot sem érte el. A kisebb településeken a függetlenek, a nagyobb településeken és a fővárosban az ellenzék képviselői kerültek többségbe.

-2006-ban ezen a napon halt meg Sütő András erdélyi magyar író, drámaíró (* 1927)

 

Október 1.

-1579-ben ezen a napon megérkeztek az első jezsuita szerzetesek Kolozsvárra.

-1848-ben ezen a napon a pákozdi csatavesztés után Jellasics császári tábornok hadereje elvonult Bécs felé.

-1848-ban szintén e napon a magyar képviselőház Szemere Bertalant és Mészáros Lázárt az Országos Honvédelmi Bizottmány tagjaivá választotta.

-1850-ben ezen a napon az Ausztria és Magyarország közötti belső vámhatárokat részlegesen felszámolták.

-1850-ben e napon bevezették a bélyegilletéket Magyarországon.

-1867-ben ezen a napon megkezdte működését a Magyar Általános Hitelbank.

-1869-ben ezen a napon az Osztrák-Magyar Monarchiában (a világon elsőként) bevezették a postai levelezőlapok használatát.

-1887-ben ezen a napon megnyílt Budapest első villamosvonala a Nyugati pályaudvar és a Király utca között, ezzel Magyarországon is megjelent a villamosított közúti vasút.

-1898-ban ezen a napon átadták a forgalomnak az al-dunai Vaskapu-csatornát.

-1908-ban ezen a napon a Rókusi pályaudvar és a Személy pályaudvar között útjára indult a szegedi villamos.

-1947-ben ezen a napon az ENSZ elutasította Magyarország felvételi kérelmét.

-1966-ban ezen a napon megkezdte működését ideiglenes helyén, a Hevesi Sándor téren a Nemzeti Színház.

-1992-ben ezen a napon megindult a Duna TV műholdas magyar adása.

 

Október 2.

1992 óta a Gyaloglók Világnapja (World Walking Day). Magyarországon 1999 óta október elején tartják.

-1472-ben ezen a napon I.Mátyás király Kisszeben városát Kassa és Buda városok kiváltságával ruházta fel.

-1604-ben ezen a napon kitört a Bocskai-felkelés.

-1761-ben ezen a napon halt meg Mikes Kelemen, II. Rákóczi Ferenc krónikása (* 1690)

-1848-ban ezen a napon lemondott az első felelős magyar kormány (Batthyány Lajos kormánya).

-1850-ben ezen a napon Neszmély parasztsága rátámadt a bordézsma behajtóira.

-1903-ban ezen a napon született Maszlay Lajos olimpiai bronzérmes, világbajnok vívó († 1979)

-1938-ban ezen a napon megkezdte működését az első gázturbina. (A turbinát Jendrassik György szabadalmaztatta 1928-ban.)

-1944-ben ezen a napon Székelyföldön helyreállították az 1940 előtti román királyi közigazgatást.

-1951-ben ezen a napon halt meg Kozma István honvéd vezérőrnagy, a székely határvédelmi erők parancsnoka (* 1896)

-1994-ben ez a nap a nagycenki kisvasút utolsó üzemnapja volt.

-1996-ban ezen a napon első alkalommal akkreditált Magyarország Taskentbe (Üzbegisztán) nagykövetetet, miután Magyarország elismerte a FÁK-ot.

 

Október 3.

-1564-ben ezen a napon János Zsigmond erdélyi fejedelem csapatai elfoglalták Szatmárt.

-1872-ben ezen a napon befejeződött a Székesfehérvár-Veszprém-Szombathely-Graz vasútvonal építése.

-1885-ben ezen a napon nemzetközi gazdakongresszus kezdődött Budapesten.

-1921-ben ezen a napon aláírták a Nyugat-Magyarország átadásáról szóló jegyzőkönyvet (helyszíne Sopron, résztvevői Hegedüs Pál, R. G. Gorton angol, Hamelin francia és Ferrario olasz tábornokok.)

-1934-ben ezen a napon megalakult a Magyar-Olasz Társaság Budapesten.

-2004-ben ezen a napon II. János Pál pápa boldoggá avatta I. Károly osztrák császárt, (IV. Károly néven magyar királyt).

 

 

 

Programajánló:

A rendezvények megrendezését illetően az adott esemény szervezője tud tájékoztatással szolgálni!

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Támogassa a Szent Korona Rádiót Ön is havi pár száz forinttal!

A Szent Korona Rádió 6 éves pályafutása során folyamatosan fejlődött, azonban az elmúlt időszakban stagnál az állapotunk. Történt ez főként a Médiatörvény által ránk rótt többletfeladatok és biztonsági intézkedések súlya miatt.

Míg a nagy rádióknál, hírportáloknál egyszerre több tucatnyian dolgoznak komoly fizetésekért, addig a mi szerkesztőségünk továbbra is ingyen végzi, társadalmi munkában a feladatát. A Rádió üzemeltetése és a jelenlegi színvonalon tartásához elég még maroknyi szerkesztőségünk önkéntes szolgálata, de a továbblépéshez, az olvasók számára egy kezelhetőbb, fejlettebb és élvezhetőbb portál létrehozásához, a kívánt fejlesztések elvégzéséhez már nem. A profi hírportálhoz, rádióhoz fizetett emberekre lenne szükségünk.

Szeretnénk olyan támogatókat, akik anyagilag hozzá tudnának járulni a Rádió fejlesztéséhez. Egy korszerűbb, gyorsabb hírportálhoz, a szerverbéléshez, technikai felszereléseink korszerűsítéséhez. Komoly összeget emészt fel egy ilyen vállalkozás, amit nekünk, pártok segítsége nélkül, óriási politikai ellenszélben lehetetlen kitermelnünk, főleg úgy, hogy nonprofit rádió vagyunk már a kezdetek óta.

Mindig is ügyeltünk a legfontosabbra, a biztonságra. Szem előtt tartottuk az olvasók adataink biztonságát. Lehetőséget biztosítottunk és ezentúl is fogunk a teljesen anonim hozzászólásokra. A biztonságos rendszeren rengeteget dolgoznak programozóink, de az ördög nem alszik, fejleszteni szeretnénk ezt a készségünket is. Terveink közt szerepel az emigrációs és a kárpát-medencei magyarság közötti kapcsolatok felpezsdítése műsorokkal, kulturális hírekkel. Javítani szeretnénk műsoraink minőségén, és még hosszan sorolhatnánk. Egyszerűen járni szeretnénk a Szent Korona Rádió évek óta tartó pártfüggetlen útját, és tenni mindezt azon a színvonalon, amit olvasóink megérdemelnek. De ehhez szükségünk van az Önök segítségére is!

Aki támogatna minket, annak külön szolgáltatásokat kínálunk: reklámozhat nálunk, konzultálhat a szerkesztőséggel, és elszámolunk a támogatással. Elcsépelt, de a több mint 20.000 regisztrált felhasználónkból, ha csak 1000 támogatna minket havi 500 Ft-tal, akkor már lenyomnánk az Indexet is...

Ha csak 1000 olyan lelkes támogatónk lenne, aki a megadott formában tudna minket támogatni havonta egy kisebb összeggel, akkor hamar egy nagyon komoly birodalmat tudnánk felépíteni. Például 1000 támogató havi 500 Ft-ja az havi 500.000 Ft, ami megoldaná minden gondunkat.

Mit kínálunk cserébe a támogatóknak?

-Konzultációs lehetőséget a szerkesztőséggel: ha bármi kérdés, óhaj, sóhaj van, azt azonnal intézzük, reagálunk, próbálunk eleget tenni a kéréseknek.
-Havi elszámolást küldünk: aki pénzt ad havonta, annak tartozunk azzal, hogy el is számolunk. Minden hónap elején kimutatást küldünk az előző havi kiadásainkról.
Reklámot biztosítunk:
-Aki legalább 3 hónapon keresztül segít minket, annak reklámfelületet biztosítunk egy egyszer, a legfrissebb hírek dobozban megjelenő cikk formájában: legyen szó apróhirdetésről, vagy saját szolgáltatás/reklám hirdetéséről.
-Aki legalább fél éven keresztül (6 hónap) támogat minket, annak egy hónapra biztosítunk bannerhelyet, illetőleg reklámcikket a főoldalon 1 napon keresztül.

Hogyan?

Havonta legalább 500 Ft forintot kérünk, amit vagy paypalon, vagy Budapesten személyesen, illetve a megadott bankszámlaszámon lehetne hozzánk eljuttatni. Amennyiben támogatna minket, kérjük írjon a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címre, és munkatársunk fel fogja venni Önnel a kapcsolatot mielőbb. Vezetni fogjuk, hogy havonta ki, mennyivel járult hozzá az oldalhoz, hogy mi is viszonozni tudjuk a segítséget, illetve, hogy pontos elszámolást tudjunk készíteni. (Az adatokat zártkörű rendszerben, titkosított partíciót tárolva kezeljük, illetve a kommunikáció történhet álnéven is.)

Csak egy sör ára

Ha csak minden regisztrált tagunk 500 Ft-ot adna, akkor biztosra vehető, hogy a Szent Korona Rádió a világ magyarsága által leginkább látogatott és legkedveltebb oldal lenne, de ezzel szemben a valóság az, hogy mindenki úgy gondolkozik, hogy lesznek majd elegen a 20.000 regisztrált felhasználóból, akik majd segítenek, és különben sem ér semmit az a havi pár száz forint. De higgyék el: ha Ön nem mozdul, akkor a többiek sem fognak, sok kicsi viszont sokra menne...

Mi csak egy sör, egy doboz cigi árát kérjük a harcunkhoz, hogy továbbra is a Szent Koronát szolgálva fel tudjuk mutatni az elfeledett hagyományt, az értékeinket, le tudjuk leplezni az illegitim köztársaságot, a kizsigerelő pártokráciát, be tudjuk mutatni a cigánybűnözést és a zsidó gyarmatosítást, és továbbra is szeretnék mélyebb filozófiai-ideológiai kérdésekkel is foglalkozni.

Egy számlálót is el fogunk ide helyezni, hogy mindenki nyomon kövesse a támogatók számát.

Köszönjük előre is bizalmukat, támogatásukat, amivel minket megtisztelnek.

(Szent Korona Rádió főhadiszállás)Munkálkodjunk a Szent Koronáért!


A Szent Korona Rádió most újfent a segítségüket kéri! Sajnos a befolyt támogatások egyre csökkennek, miközben kiadásaink egyre növekszek.
Augusztus hónapban közel 60 ezer forint támogatást kaptunk. Kiadásaink közel 70 ezer forint értékben voltak. Elsősorban jogdíjak, internet és szerverszámlák, technikai fejlesztésre és útiköltségre foridottuk az adományaikat!
Kérjük lehetőségeihez mérten támogassa a tiszta magyar hangot!

Utalással:
Szent Korona Országáért Alapítvány
Számlaszám: MKB 10300002-20172042-00003285
Közleménybe írja: Magyar SzigetSzemélyesen:
A Szkítia Kézművesboltban (http://szkitabolt.hu/boltjaink), lezárt borítékban, a borítékra ráírva a támogatás összegét és a nevet (amit fel tudunk jegyezni).
 


 

 

 

 

  

 

 

 

 

   
 
   

Szőke István Atilla
Küldetéses nép a miénk...


Érezni kell azt az érzést,
'mit az Ég küldött nekünk,
mikor s miképp cselekedjék,
küldetéses nemzetünk.

Mert e népnek feladata,
a Világot menteni,
érezni kell minden nap, hogy
a feladat isteni.

Babba Mária koronáján,
lélek-óvó Fény ragyog,
megvilágítják a földet,
csend-őriző csillagok.

Isten bízta ránk e földet,
s mindent, ami rajta van,
magyarul hangzik legszebben:
× "Éljetek jól s boldogan!"

Hinni kell a szépben, jóban,
mert a lelkünk mélyén él,
felemelni a Fény felé,
azt, aki már nem remél!

Reményt adni, hitet adni,
és mondani százszor azt:
"Küldetéses nép a magyar,
s a Világnak nyújt vigaszt!"

Áldozatot is kell hozni,
mindenkiért, Istenért,
mikoron ezt cselekedjük,
rájövünk, hogy Isten ért.

Mert akkor kell cselekedni,
mikor ideje vagyon,
biz' akkor kell segíteni,
mikor van rá alkalom.

Küldetéses nép a miénk,
s megmenti a Világot,
felemeli s égre tartja,
mindörökre a lángot!

Szekeres Orsolya

(Szeki)

Változtass!
Minden apró mozdulat,

Mely belőlünk fakad,

Üzeni a világnak:

Itt vagyunk, de helyt nem állunk.Minden apró gondolat,

Mely bennünk maradt,

Nem más, csak

Önzés, csalás, s nem öntudat.Minden apró tett,

Mely értünk esett

Csak hazugság.

Kiáltanánk… de nem figyel a világ.2009. márc. 8.

 

 

Tudjuk-e?                   

Tudjuk-e, hogy a világ második alkotmánya a miénk? Az első az izlandi 720-ból, a második pedig: Szent István király intelmei Imre herceghez.

 

Tudjuk-e, hogy a reneszánszt, mint művészeti stílust Ausztria és Németország tőlünk vette át?

 

Tudjuk-e, hogy az öntözéses gazdálkodást és a vetésforgót is mi honosítottuk meg a világnak ezen a részén? Mára már Európa elfelejtette ezt a tudást, és jórészt ennek köszönhető, hogy termőföldjeik tönkrementek, elhasználódtak. Ez az igazi indok arra, hogy miért is kellettünk az EU-ba!

 

És akkor még egy szó sem esett a magyarok ősi hitéről. Ezek persze csak kiragadott példák, a teljesség igénye nélkül. Talán nem hiába íródtak le.

 

Jó lenne, ha legalább addig eljutnánk gondolatban, hogy magyarnak lenni nem szégyen! S akkor talán nem támolyognánk össze-vissza, abban a jogi, gazdasági és kulturális csapdában, amit nekünk állítottak Brüsszelben. S hogy nehogy azt higgyük, az író fantáziája, üldözési mániája mondatja velem ezeket a szavakat, álljon itt egy idézet bizonyságul:

 

Napóleon megkérdezte Francois Talleyrand-t, hogy mit tegyen a magyarokkal.

 

Talleyrand válasza:- Felség! Régi szokásuk a magyaroknak, hogy felnéznek nagyjaikra, és büszkék a múltjukra. Vedd el e nép múltját, és azt teszel velük, amit akarsz! A monarchia idején megvalósították Talleyrand elméletét.

 

És végül, tudjuk-e, hogy 1805-ben 6 ember mert beiratkozni a Pázmány Péter Tudományi Egyetemre, mert féltek, hogy az osztrákok megölik, kiirtják családjaikat? S nem sokkal később, 43 év múlva, megremegett a Föld. Most kereken 200 évvel később ugyanaz a helyzet. És 43 évvel később vajon újra lesz-e földindulás?

 

"Jó magyarnak lenni, igen nehéz, de nem lehetetlen!"
(Széchenyi István)

 

 


 

 

Copyright © 2006 - 2021 . 

 
 

 
   

 

 

 

 

 

A világ mely részéről látogatja/látogatod honlapomat?
 

 

Ha igaz magyar embertől

vásárolna

     Lilianatura

Megjelent a Trianon Múzeum 2021-es falinaptára, amely a hagyományokhoz hűen konkrét tematika köré épül.A 2021. évi naptár az Ez a föld a mienk  címet viseli.

 

 

 

 

 

 

 

pontSIC - kampány a .sic legfelsőbb szintű domaintartományért

Copyright © 2021 Balagelapja- HAZÁNKÉRT,NEMZETÜNKÉRT,MEGMARADÁSUNKÉRT. Minden jog fenntartva. Designed by JoomlArt.com.